وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

نام و نام خانوادگی : امیر محمد خسته بند

سمت : همراه توتایما

رتبه فنی : دان

مربیگری : ندارد

داوری : ندارد

عناوین :
✔ همراه توتایما