وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

اعضای انجمن  


ردیف   نام و نام خانوادگی   سمت   شماره عضویت   استان
استاد ناصر همدانیان رئیس انجمن کونگ فو توتایما کشور 1 تهران مشاهده اطلاعات
زهرا غنی پور نایب رئیس بانوان کشور 2 تهران مشاهده اطلاعات
پرویز باقری عضو شورای فنی کشور 15 تهران مشاهده اطلاعات
یونس سیاهپوشی مسئول کمیته انفورماتیک -نماینده استان همدان 27 تهران مشاهده اطلاعات
عباس صفری یوسفی نماینده استان گیلان 40 گیلان مشاهده اطلاعات
حسین صفری نیک مربی توتایما 7001 گیلان مشاهده اطلاعات
محمد رضایی مربی توتایما 7002 گیلان مشاهده اطلاعات
محمود برمکی خشکبیجاری همراه توتایما 7003 گیلان مشاهده اطلاعات
محرمعلی عاشوری همراه توتایما 7004 گیلان مشاهده اطلاعات
مجید محمد زاده همراه توتایما 7005 گیلان مشاهده اطلاعات
امیر حسین وارسته همراه توتایما 7006 گیلان مشاهده اطلاعات
امیرحسین صفاری همراه توتایما 7007 گیلان مشاهده اطلاعات
یوسف سهرابی همراه توتایما 7008 گیلان مشاهده اطلاعات
پدرام محمود نژاد همراه توتایما 7009 گیلان مشاهده اطلاعات
صالح راستگو همراه توتایما 7010 گیلان مشاهده اطلاعات
ماهان دنیائی همراه توتایما 7011 گیلان مشاهده اطلاعات
مهدی شجائی همراه توتایما 7012 گیلان مشاهده اطلاعات
مهدی شجائی همراه توتایما 7012 گیلان مشاهده اطلاعات
مبین راستگو همراه توتایما 7013 گیلان مشاهده اطلاعات
ابولفضل برومند همراه توتایما 7014 گیلان مشاهده اطلاعات
ایمان اقبالی همراه توتایما 7015 گیلان مشاهده اطلاعات
امیر محمد خسته بند همراه توتایما 7016 گیلان مشاهده اطلاعات
علی رکابی زاده کمیته آزمون خوزستان 8001 خوزستان مشاهده اطلاعات
علی قاسمی منجزی همراه توتایما 8002 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد رضا پور همراه توتایما 8003 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد پارسا باقری همراه توتایما 8004 خوزستان مشاهده اطلاعات
مجتبی تشکر همراه توتایما 8005 خوزستان مشاهده اطلاعات
ذوالفقار پاک نژاد همراه توتایما 8006 خوزستان مشاهده اطلاعات
حسین حفیظ کهیش همراه توتایما 8007 خوزستان مشاهده اطلاعات
امیر حسین هیزم بر همراه توتایما 8008 خوزستان مشاهده اطلاعات
مهدی گچ گر همراه توتایما 8009 خوزستان مشاهده اطلاعات
علی قربان زاده همراه توتایما 8010 خوزستان مشاهده اطلاعات
میلاد اوسیوند همراه توتایما 8011 خوزستان مشاهده اطلاعات
اسماعیل سعدی همراه توتایما 8012 خوزستان مشاهده اطلاعات
آرین بهمنی علی خانوه همراه توتایما 8013 خوزستان مشاهده اطلاعات
آریا بهمنی علی خانوه همراه توتایما 8014 خوزستان مشاهده اطلاعات
حمید رضا امیر سرداری همراه توتایما 8015 خوزستان مشاهده اطلاعات
سید مهدی پیشوا همراه توتایما 8016 خوزستان مشاهده اطلاعات
مهدی نادعلی همراه توتایما 8017 خوزستان مشاهده اطلاعات
رئوف تشکر همراه توتایما 8018 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد مهدی خدر سرخی همراه توتایما 8019 خوزستان مشاهده اطلاعات
ناصح پاک نژاد همراه توتایما 8020 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد تقی خدادادی همراه توتایما 8021 خوزستان مشاهده اطلاعات
بینا زارعی همراه توتایما 8022 خوزستان مشاهده اطلاعات
هانی غلام پناهی همراه توتایما 8023 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد حسین تقوی همراه توتایما 8024 خوزستان مشاهده اطلاعات
مانی زرگریان همراه توتایما 8025 خوزستان مشاهده اطلاعات
حسین رحیم زاده همراه توتایما 8026 خوزستان مشاهده اطلاعات
عرفان حاجی زاده همراه توتایما 8027 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد بابا احمدی همراه توتایما 8028 خوزستان مشاهده اطلاعات
مهرداد غلام زاده همراه توتایما 8029 خوزستان مشاهده اطلاعات
مهرداد ارشادی همراه توتایما 8030 خوزستان مشاهده اطلاعات
حمید عظیمی جلکانی همراه توتایما 8031 خوزستان مشاهده اطلاعات
محمد نجفی همراه توتایما 8032 خوزستان مشاهده اطلاعات
محدثه بیرجندی نایب رئیس بانوان استان کرمان 44 كرمان مشاهده اطلاعات
مبینا مهاجری همراه توتایما 9011 كرمان مشاهده اطلاعات
ام البنین حسینی همراه توتایما 9012 كرمان مشاهده اطلاعات
زهرا محمدی همراه توتایما 9013 كرمان مشاهده اطلاعات
محدثه لولوئی کوهپایه همراه توتایما 9014 كرمان مشاهده اطلاعات
فاطمه اسدی همراه توتایما 9015 كرمان مشاهده اطلاعات
ساجده لولوئی کوهپایه همراه توتایما 9016 كرمان مشاهده اطلاعات
لعیا سادات فشی پور همراه توتایما 9017 كرمان مشاهده اطلاعات
سحر حدیدی همراه توتایما 9018 كرمان مشاهده اطلاعات
ساجده دولت آبادی همراه توتایما 9019 كرمان مشاهده اطلاعات
فاطمه زارع اناری همراه توتایما 9020 كرمان مشاهده اطلاعات
فائزه محدث همراه توتایما 9021 كرمان مشاهده اطلاعات
فائقه محسنی همراه توتایما 9022 كرمان مشاهده اطلاعات
ریحانه لولوئی کوهپایه همراه توتایما 9023 كرمان مشاهده اطلاعات
زهرا مرادی همراه توتایما 9024 كرمان مشاهده اطلاعات
فاطمه مرتضوی همراه توتایما 3020 اصفهان مشاهده اطلاعات
مرضیه امیری همراه توتایما 3021 اصفهان مشاهده اطلاعات
آرزوصادقی نظر آبادی همراه توتایما 3022 اصفهان مشاهده اطلاعات
الهام ملک پور همراه توتایما 3023 اصفهان مشاهده اطلاعات
فریبا غلام زاده همراه توتایما 3024 اصفهان مشاهده اطلاعات
ام البنین نادری همراه توتایما 3025 اصفهان مشاهده اطلاعات
آیناز نصیری فر همراه توتایما 3026 اصفهان مشاهده اطلاعات
زهرا محمدیان همراه توتایما 3027 اصفهان مشاهده اطلاعات
یاسمن سادات حسینی همراه توتایما 3028 اصفهان مشاهده اطلاعات
مهسا نعیم همراه توتایما 3029 اصفهان مشاهده اطلاعات
هانیه گلابی همراه توتایما 3030 اصفهان مشاهده اطلاعات
هلیا گلابی همراه توتایما 3031 اصفهان مشاهده اطلاعات
نازنین زهراگلابی همراه توتایما 3032 اصفهان مشاهده اطلاعات
سید رعناموسوی همراه توتایما 3033 اصفهان مشاهده اطلاعات
مرضیه ریاحی همراه توتایما 3034 اصفهان مشاهده اطلاعات
آیدا حسین پور همراه توتایما 3035 اصفهان مشاهده اطلاعات
فائزه کرمی همراه توتایما 3036 اصفهان مشاهده اطلاعات
زهرا رئیسی پور همراه توتایما 3037 اصفهان مشاهده اطلاعات
مینا نظری نایب رئیس بانوان استان اصفهان 41 اصفهان مشاهده اطلاعات
مرتضی بهشتی دبیر کمیته آزمون کشوری 28 تهران مشاهده اطلاعات
حامد گودرزی متین همراه توتایما 502 تهران مشاهده اطلاعات
مجتبی محمدی مربی توتایما 503 تهران مشاهده اطلاعات
مرتضی محسنی مربی توتایما 504 تهران مشاهده اطلاعات
محمد خیاط زاده همراه توتایما 505 تهران مشاهده اطلاعات
حسن بوستان پرور همراه توتایما 506 تهران مشاهده اطلاعات
ادریس فرامرزی همراه توتایما 507 تهران مشاهده اطلاعات
حسین صادقی نوجه ده همراه توتایما 508 تهران مشاهده اطلاعات
میثم صادقی نوجه ده همراه توتایما 509 تهران مشاهده اطلاعات
آرش مرتمی قهرمان کشور همراه توتایما 6003 مازندران مشاهده اطلاعات
دکتر حسین معصومی نایب رییس آقایان کشور 3 تهران مشاهده اطلاعات
سیدابوالفضل شیرزادی عضو شورای فنی کشور و نماینده استان اصفهان 12 اصفهان مشاهده اطلاعات
سیدسامان میرانی نماینده استان کرمانشاه 42 كرمانشاه مشاهده اطلاعات
مهسا فتاحی نایب رئیس بانوان استان کرمانشاه 43 كرمانشاه مشاهده اطلاعات
مهرداد محمدی ثانی عضو شورای فنی کشور و مسئول روابط عمومی کشور 13 مازندران مشاهده اطلاعات
هادی لیایی مربی توتایما 2000 قزوین مشاهده اطلاعات
امید خجسته مهر مسئول کمیته داوران کشور 18 تهران مشاهده اطلاعات
حنانه غفاری نایب رئیس بانوان استان آذربایجان شرقی 46 آذربایجان شرقی مشاهده اطلاعات
محمدنقی اصغری وحدانی رئیس بانوان استان آذربایجان شرقی 45 آذربایجان شرقی مشاهده اطلاعات
حسین خشنو مسئول کمیته بازرسی کشور 19 تهران مشاهده اطلاعات
سعید رحمانی فرد دبیر شورای فنی کشور 14 تهران مشاهده اطلاعات
غلامرضا دینی ترکمانی رئیس شورای فنی کشور 11 تهران مشاهده اطلاعات
عزیزاله بهادرزهی رئیس کونگ فو توتایما استان سیستان و بلوچستان 47 سیستان و بلوچستان مشاهده اطلاعات
حسین کریمی عضو شورای فنی کشور 16 تهران مشاهده اطلاعات
عبدالله غفاری رئیس کونگ فو توتایما استان البرز 48 البرز مشاهده اطلاعات
سیده مریم حسینی نایب رئیس بانوان استان البرز 49 البرز مشاهده اطلاعات
محرم وزیری گوهر (بهروز) مسئول کمیته پیشکسوتان کشور 21 تهران مشاهده اطلاعات
کارن نادری همراه توتایما 9500 كرمانشاه مشاهده اطلاعات
کیان کریمی همراه توتایما 9501 كرمانشاه مشاهده اطلاعات
محدثه پناه زاده رئیس کونگ فو توتایما استان قم 50 قم مشاهده اطلاعات
فاطمه حکاک نایب رئیس کونگ فو توتایما استان قم 51 قم مشاهده اطلاعات
ابوالحسن مرتمی عضو شورای فنی کشور 17 مازندران مشاهده اطلاعات
سید ابوالفضل حسینی مسئول حوزه جنوب غرب انجمن توتایما استان تهران 510 تهران مشاهده اطلاعات
حسین کوهی رئیس کونگ فو توتایما استان اردبیل 52 اردبیل مشاهده اطلاعات
بهنام صادقی نماینده در کشور انگلستان 100 بین المللی مشاهده اطلاعات
حمیدرضا رحیمی عضو شورای فنی کشور 22 تهران مشاهده اطلاعات
سعید بهرامی نژاد عضو شورای فنی کشور 23 تهران مشاهده اطلاعات
سودابه صدری عضو شورای فنی کشور 24 تهران مشاهده اطلاعات
نادر همدانیان مسئول کمیته دفاع شخصی کشور 25 تهران مشاهده اطلاعات
سعید جعفری مسئول کمیته مسابقات کشور 26 تهران مشاهده اطلاعات
نعمت اهوارکی مسئول کمیته ورزش همگانی کشور 20 تهران مشاهده اطلاعات
محمد صفر ممی زاده عضو هیئت رئیسه کشور 4 تهران مشاهده اطلاعات
علی محمد وثاقی فلاح همراه توتایما 511 تهران مشاهده اطلاعات
محمدامین وثاقی فلاح همراه توتایما 512 تهران مشاهده اطلاعات