وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

نام و نام خانوادگی : عبدالله غفاری

سمت : رئیس کونگ فو توتایما استان البرز

درجه فنی : دان هفت

درجه مربیگری : درجه یک

درجه داوری : درجه یک

تلفن : .

تلفن همراه : 09122129519

آدرس : کرج

عبدالله غفاری