وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

نام و نام خانوادگی : سیدسامان میرانی

سمت : نماینده استان کرمانشاه

رتبه فنی : دان چهار

مربیگری : درجه سه

عناوین :
✔ عضو اسبق تیم ملی فدراسیون، مدال برنز المپیاد فرهنگی ورزشی ایرانیان در استایل مبارزاتی آزاد

سیدسامان میرانی