وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

جناب استادحاج ناصرهمدانیان ریاست محترم انجمن کونگ فوتوتایما کشور
انتخاب شایسته شما را به عنوان عضو شورای فنی فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی که نشان از تجربه ولیاقت شماست را به شما وجامعه انجمن کونگ‌فو توتایما کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برایتان آرزومندیم.
روابط‌عمومی انجمن کونگ‌فو توتایما کشور