وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

به اطلاع همراهان عزیز می رساند کمیته آموزش کونگ فو توتایما کشور در نظر دارد یک دوره داوری درجه3 آزاد و نیمه آزاد بصورت مجازی در بخش آقایان و بانوان در تاریخ 28 و 1399/11/29 برگزار نماید و افراد واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام اقدام نمایند.