وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

کمیته امورمالی

نام و نام خانوادگی : قاسم وثاقی فلاح

سمت : مسئول مالی

درجه فنی : دان پنج

درجه مربیگری : درجه یک

درجه داوری : درجه دو

تلفن : 09123644527

آدرس : شهریار - اندیشه فاز یک

قاسم وثاقی فلاح