وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

کمیته ورزش همگانی

نام و نام خانوادگی : نعمت اهوارکی

سمت : مسئول کمیته ورزش همگانی کشور

درجه فنی : دان شش

درجه مربیگری : درجه دو

درجه داوری : درجه دو

تلفن : 09124387760

آدرس : ادرس تهرانسر اصلی خ ۱۷

نعمت اهوارکی