وب سایت رسمی انجمن کونگ فو توتایما کشور

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : مهرداد محمدی ثانی

سمت : مسئول روابط عمومی انجمن توتایما کشور

درجه فنی : دان هفت

درجه مربیگری : درجه C آسیا

درجه داوری : درجه یک

تلفن : 09111943228

آدرس : مازندران - چالوس

مهرداد محمدی ثانی